Aydınlatma Metni

“www.kiralamini.com (“Kiralamini”) olarak güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Sitemiz www.kiralamini.com talep ve ilgilerinizi daha iyi analiz ederek en doğru hizmeti sunmak amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, soyisim, telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi, kimlik görüntüsü, finansal durumunuz ve kimlik görüntüsünde ibraz edilen bilgiler, çocuklarınızın isim ve soyismi ile doğum tarihi) talep etmektedir. Kiralamini veri tabanında toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları, daha iyi müşteri hizmetleri sunabilmek ya da size yönelik özel promosyon ve indirimlerin yapılabilmesi için şirketimiz bünyesinde kullanılmaktadır. Ayrıca sitemiz www.kiralamini.com üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler tarafımızdan analiz edilmekte ve bilgi güvenliği çerçevesinde saklanmaktadır.

Kiralamini internet sitesi üzerindeki formlardan, yazışmalardan ve sözlü olarak topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, Kiralamini ile sizin aranızdaki sözleşmenin ve sözleşme sonrası tamamlayıcı hizmetlerin (ürünün kargolanması, garanti süreçleri, ürün bakım ve onarımı, memnuniyet anketleri ve arşiv faaliyetleri, ile diğer müşteri talepleri ve benzeri) veya meşru menfaatlerinin korunması dışındaki bir amaç ile üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta olup Kiralamini ile aranızdaki ilişki hariç  hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Bu verilerin toplanma ve saklanma amacı, üyenin müşteri hizmetlerinden faydalanabilmesi, çapraz ve tamamlayıcı satışların yapılabilmesi ve olası kampanyalarımızın iletişimini sadece ilgili kategorideki ziyaretçilerimize sunabilme ihtiyacıdır.

Kiralamini, aynı zamanda Google, Facebook, Instagram ve diğer birçok sosyal mecrada reklam veren kimliğine ve pazarlama aktivitelerine sahiptir. Bu aktiviteler kapsamında sitemizde bulunan bu sosyal mecraların takip ve yeniden pazarlama özellikleri aracılığıyla en çok ilgi duyduğunuz kategorideki etkinliklerimizin ve yeni etkinliklerimizin reklamlarını bu mecralarda görebilirsiniz. Bu aktiviteler için herhangi bir veriniz depolanmamakta olup, sadece bu mecralar tarafından analiz edilerek tarafınıza gösterilmektedir. Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktayız. Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Kiralamini tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu veriler ayrıca diğer sosyal medya mecralarında da tarafınızın ilgili olduğu reklamlarımızı görüntüleyebilmeniz ve son haberlerimizden bilgi sahibi olabilmeniz için kullanmaktayız. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında reklam yayıncıları ile paylaşılabilir.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, reklamlarımızı internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. 

Kiralamini’ye form doldurarak veya profilinizi tamamlayarak girmiş  olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, şirketimiz veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilerle ortak işleyebilecektir. Bu bilgiler finansal özel verilerinizi kapsamaz. Kiralamini kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

Resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda müşteri bilgileri resmi makamlara açıklanabilir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sunucularda veya veri tabanlarımızda tutulmamaktadır. Ödemeye yönelik tüm işlemler iyzico https://www.iyzico.com/ altyapısı üzerinden banka ve bilgisayarınız ya da telefonunuz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Herhangi bir ödeme bilginiz Kiralamini ekibi tarafından görüntülenememektedir.

Kiralamini’den gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorum.” butonuna eğer e-posta listemizden çıkmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi takip eden 5 yıl süreyle saklanacaktır. Kiralamini ile olan kira sözleşmenizin sona ermesinden sonra veya başkaca meşru bir neden olmadıkça üyeliğinizi sonlandırmanız durumunda, kişisel verilerinizde tarafımızdan silinecektir. 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak Kiralamini kullanıcılarının özel nitelikli kişisel verilerini işlemez. Ancak kullanıcı doğrulama sırasında kullanıcıların eski kimlik görüntülerini ibraz etmeleri halinde, kullanıcı doğrulaması amacıyla kimlikte bulunan kan grubu ve din bilgisi özel nitelikte kişisel veri olarak kullanıcının açık rızasına dayanarak işlenecektir.

Kiralamini’nin aşağıda belirtilen hallerle sınırlı olmak üzere KVK 5.maddesi uyarınca açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda.
  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda.
  • Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu hallerde.
  • İlgili kişi tarafından kişisel verinin alenileştirilmiş olması halinde.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde.

Ayrıca, Kiralamini’nin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Kişisel verilerinizin rızanız dahilinde işlenmesi halinde, rızanızı her zaman, Kiralamini’ye ulaşarak geri alabilirsiniz. Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kiralamini’ye aşağıdaki iletişim bilgilerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.


Ticaret Ünvanı : KİRALABUNU ELEKTRONİK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Adresi : KILIÇALİ PAŞA MAH. AKARSU YOKUŞU SK. NO: 21 / 4, BEYOĞLU/İSTANBUL

MERSİS No : 563127078200001

İletişim Telefonu : 0212 213 80 47

İletişim Faks Numarası : 0212 213 80 47

İletişim Web Adresi: www.kiralamini.com – destek@kiralamini.com

Alışveriş kartı

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping